Istoria calului Lipiţan PDF Imprimare Email
Miercuri, 02 Decembrie 2009 08:52

 

Istoria calului Lipiţan s-a inceput in anul 1580,când principele Carol de Habsburg  a pus bazele hergheliei la Lipizza, din Slovenia de astăzi. Scopul era creşterea unui cal pentru curtea imperială: excelent, rezistent şi impunător,care exprimă in toate caracterele bogăţia şi splendoarea.La originea rasei sunt caii de munte autohtoni,cu caracter puternic, rezistenţi şi armăsarii de origine din neapoli şi spania. Importanţă deosebită a avut primul import din spania, care cuprindea 24 iepe şi 9 armăsari,dar nu este lipsit de impotanţă influenţa răsăriteană, prin iepele de origină arabă din Rădăuţi şi Babolna.După selecţia de la inceput ce urmărea scopul de selecţie stabilit de fondator, au trecut la creşterea in rasă pură.In vederea excluderii dezavantajele consangvinizării excesive. incepind de secolul XVIII-lea au trecut la creşterea in linii genealogice.Aşa s-au constituit cele 8 linii clasice de armăsari , 17 familii clasice de iepe mame şi următoarele familii de iepe mame recunoscute până astăzi : 14 hroate,1 sloven,13 ungureşt şi 14 româneşti, care prezintă exclusivitate şi astăzi rasei lipiţane.

Cele cinci armăsari fondatori de linii, de origină spaniol-italian a urmat un armăsar pur sânge arab.Aceste sunt următorii:

  • NEAPOLITANO- murg,de origine din Neapoli, născut in anul 1790.
  • CONVERSANO-negru, de origine din Neapoli, născut in anul 1767.
  • FAVORY-şarg, născut in helghelia de la Kaldruby in anul 1779.
  • MAESTOSO-vânat,de origine spaniolă,născut in anul 1773.
  • PLUTO- vânat,de origine spaniolă,născut in herghelia regală daneză din Frederiksborg in anul 1765.
  • SIGLAVY CAPRIOLA-vânat,arab .nascut in herghelia Kaldruby in anul 1765.

 

In perioada de staţionare la Mezőhegyes din Ungaria a devenit fondator de linie armăsarul INCITATO, de origine spaniolă,născut la herghelia Beclean in anul 1810. .Rândul armăsarilor fondatori de linie genealogică incheie armăsarul TULIPAN ,de origină deja de Lipiţană,născut la Terezovaţ din Slovacia in anul 1896. Aceste 8 linii genealogice sunt recunoscute până- in zilele noastre.

In vremurile tumultoase ale istoriei, herghelia Lipizza a trecut prin multe peripeţii , schimbind de multe ori proprietarii.De multe ori a fost mutat din considerente strategice in timpul războaielor lui Neapoleon.Astfel de două ori a ajuns la Mezőhegyes in Ungaria in anul 1801 şi 1812-1815. Cu ocazia remutării, o parte din efective a rămas la Mezőgyes, formând o nouă herghelie. De aici a fost mutat in 1874 la Sâmbăta de Jos, lângă Făgăraş,unde a ajuns in codiţiile pedoclimatice subalpină, asemănătoare celor de la Lipizza.Condiţii, care au contribuit in mare măsură la formarea caracterelor rasei.De aici a fost mutat iarăşi la Babolna in anul 1912,de unde in anii 1950 a fost transferat de data aceasta definitiv la Szilvasvarad in munţii Bükk.

După destrămarea monarchiei Austro-Ungare herghelia Lipizza a ajuns sub stăpânire Italiană,mai târziu la Jugoslavia.Inprezent aparţine Sloveniei.Nucleul principal a fost strămutat la Piber in ţinutul Staer din Austria,unde este crescut până astăzi in condiţii originale. Armăsarii cei mai buni ajung la dresaj de inaltă clasă, la Şcoala spaniolă de inalt dresaj din Viena,de unde cei mai buni ajung inapoi la herghelie, ca pepinieri.Având in vedere că calul Lipiţan este produsul monarchiei cele mai importante herghelii, care cresc Lipiţanul sunt in Europa centrală:in Slovenia-Lipizza,in Hroaţia-Dacovo,in Austria- Piber,in Ungaria-Szilvaşvarad,in Ramânia-Sâmbăta de Jos şi Beclean,in Cehia-Kaldruby, in Slovacia-Topolciansky,in Italia-Montenegro.

In România Herghelia de la Sâmbăta de Jos a fost reinfinţată in anul 1920 cu efective rămase,prin cumpţrături de la particulari ,pre-cum cu efective Lipiţane rămase in cadrul armatei.Un efectiv important a ajuns inapoi de la Herghelia Todireni judeţul Botoşani.Efectivul adunat in herghelia reinfiinţată a fost destul de heterogenă, cu multe defecte ,ca de exemplu: talia mică(149 cm) ,capul mare şi greoi,profil convex,spinare şi şale prea lungi,crupa cu tendinţe de orizontalitate,pieptul strâmt,inchis posterior şi mersul lopătat.Incepând din anul 1953, cu o muncă perseverentă,cu selecţie progresivă,prin imperechiere dirijată conştient,pre-cum şi cu alimentaţie şi îngrijire corespunzătoare, s-a realizat mărirea teliei,până la 158 cm la armăsari şi la 155 cm la iepe,s-a reuşit mărirea masei corporale, s-au corectat forma capului,linia spinării,lărgimile şi mersurile.

In anul 1955 a fost infiiţat herghelia Dalnic jud. Covasna cu iepe aduse de la Sâmbăta de jos.Din păcate a fost desfiinţat in anul 1961. In anul 1981 a fost reinfiinţat la fel cu iepe de la Sâmbata de jos ,dar in anul 2003 a fost desfiinţat.Herghelia reinfiinţată are meritul, că prin schimb a fost adus de la Szilvaşvarad armăsarul INCITATO X-35 ,care sub numele INCITATO I a intemeiat linia INCITATO in Romania.Astfel in Romania se regăsesc toate cele opt linii genealogice  ale rasei Lipiţană.

In anul 1988 rasa Lipiţană de la Sâmbăta de jos a fost impărţită in două grupe după culoare.Culoarea sură (bălană,vânătă,dereşă) a rămas la Sâmbăta de Jos,iar efectivul colorat (murg,negru) a fost mutat la Bonţida din jud. Cluj,de unde a fost transferat la herghelia din Beclean jud. Bistriţa.Astăzi in Romania funcţiunează două herghelii, care cresc rasa Lipiţană: Herghelia de la Sâmbăta de Jos cu cca. 70 iepe mame şi Beclean cu cca.20 iepe mame.

După schimbarea de regim din 1990 a devenit posibilă cumpărarea şi creşterea cailor de rasă şi de către particulari,iubitori de cai.Exigenţa şi profesionalismul crescătorilor de cai Lipiţani, din ce in ce mai mulţi, a creat in 2003 Asociaţia Crescătorilor Particulari de Cal Lipiţan din Romania, care ţine evidenţa cailor Lipiţani,marchează, clasează şi ţine Registrul Genealogic ( STUD-Book) al rasei la particulari.Păstrarea fondului genetic, promovarea valorilor  rasei este urmărit de către Federaţia Internaţională Lipiţană (L.I.F.),care are membri din  peste 30 ţări din lume.Asociaţia Crescătorilor Particulari de Cal Lipiţan din Romania este membru deplin a federaţiei din anul 2007.

Frumuseţea, inteligenţa,aspectul impunător,mişcarea elegantă,culoarea caracteristică şi mai ales capacitatea să execută cu eleganţă si uşurinţă probele şcolii de dresaj inalt,precum şi aptitudinea exercitată la concursurile de ateleje, fac ca rasa Lipiţană să fie recunoscută şi răspândită in intreaga lume.

 

Romfeld Janos
Ultima actualizare în Joi, 10 Decembrie 2009 15:47
 

Imagini

Contact

Anunțuri recente

Partenerii

Banner